Veterinærconsult tilbyr alle typer tjenester innen medikamentell immobilisering («bedøvelse»), innfanging, radiomerking og flytting av både viltlevende dyr, dyreparkdyr og forvillete husdyr.

Veterinærconsult er organisert som et nettverk av veterinærer med spesialkompetanse innen medikamentell immobilisering av dyr og er et helt nytt konsept innen veterinære tjenester. Faglig ansvarlig for virksomheten er veterinær Øystein Os. Veterinær Tord E. Lien er  medarbeider.

Veterinærconsult dekker hele Norge, inkludert Svalbard, og påtar seg dessuten internasjonale oppdrag.

Veterinærconsult arrangerer kurs, utfører utredninger og konsekvensanalyser, står for planlegging, gjennomføring og rapportering av prosjekter, og er behjelpelig med søknadsprosedyrer og oppfølging.

Veterinærconsults kunder er forskningsinstitusjoner, høgskoler, universiteter, offentlige myndigheter (forvaltningsenheter innen stat, fylkeskommuner og kommuner), organisasjoner, stiftelser, grunneierlag, næringsdrivende og privatpersoner.