Øystein Os, veterinær

Øystein Os (f. 1950) er utdannet veterinær og har arbeidet i klinisk veterinærpraksis i mer enn 25 år. Os har vært ansatt i Forsvaret der han arbeidet med dyrehelse, bedøvelse av forsøksdyr i skadekirurgi, erstatningssaker mot Forsvaret innen husdyrnæringen og han hadde det veterinærfaglige ansvaret for Forsvarets hundeskole.
 
Os har kurs i forsøksdyrlære ved Norges veterinærhøgskole og Landbruksdepartementets kurs i medikamentell immobilisering av dyr. De siste 20 årene har Os vært engasjert på en rekke viltprosjekter og deltatt i utprøving av medikamenter til immobilisering av blant annet villrein, elg og hjort.

Os har forelest på
kurs i medikamentell immobilisering i regi av veterinær dr med.vet. Jon M Arnemo / Den norske veterinærforening.
 
Tlf: +47 900 77 840; E-post: post@vetconsult.no[Tilbake til Veterinærconsult AS]